ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Α. ΑΠO ΤΟ ΠΟΛΥΤΕXΝΕIΟ ΣΤΟ ΕΠAΓΓΕΛΜΑ

Α1. ΤΕΕ - ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Α2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

Α3. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο Μ - Η

Β1. Ο ΝΟΜΟΣ 6422/34 (ΦΕΚ 412 Α/1934)

Β2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΥΤΩΝ

Β3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β6. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΙ

Β7. ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Γ1.1. Μελετητής Δημοσίων Εργων

Γ1.2. Μελετητής Ιδιωτικών Εργων

Γ1.3. Εργολήπτης Δημοσίων Εργων

Γ1.4. Εργολήπτης Ιδιωτικών Εργων

Γ1.5. Σύμβουλος Μηχανικός

Γ2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Γ3. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Γ4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γ5. ΒΙΟΤΕΧΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Δ. ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Δ1. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΔΕΙΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

Δ2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ3.1. ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ3.2. Επίβλεψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Δ3.3. Ενεργειακές επενδύσεις

Δ3.4. Ειδικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Δ4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ4.1. Σύνδεση με τη ΔΕΗ

Δ4.2. Σύνδεση με τον ΟΤΕ

Δ4.3. Σύνδεση με ΕΥΔΑΠ

Δ4.4. Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Δ4.5. Εγκαταστάσεις Θέρμανσης

Δ4.6. Εγκαταστάσεις Αερισμού και Κλιματισμού

Δ4.7. Ενεργητική και παθητική πυρασφάλεια

Δ4.8. Αέρια καύσιμα

Δ4.9. Ανελκυστήρες

Δ4.10. Μονώσεις

Δ4.11. Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Δ4.12. Σταθμοί ραδιοεπικοινωνίας

Δ5. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Δ6. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δ6.1. Αδεια κυκλοφορίας Ηλεκτρολογικού υλικού & συσκευών

Δ6.2. Βιομηχανικά Προϊόντα

Δ6.3. Ασκηση Τηλεπικοινωνιακής Δραστηριότητας

Ε. ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΣΤ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

H. ΑΜΟΙΒΕΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚA

H1. ΑΜΟΙΒΕΣ

H2. ΚΙΝΗΤΡΑ

H2.1. Επιχορήγηση νέων ελευθέρων επαγγελματιών.

H2.2. Επιδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων παραμεθορίων περιοχών για απασχολούμενους πτυχιούχους

H2.3. Δυνατότητες που προσφέρει ο ΟΑΕΔ

H2.4. Δυνατότητες Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ CD-ROM

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (ΜΟΝΟ ΣΤΟ CD-ROM)