ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΦΥΣΙΚΗ

1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• Σώματα αγώγιμα και μονωτικά

1.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ

1.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ

• Φορά ηλεκτρικού ρεύματος

• Θερμοηλεκτρικά στοιχεία

1.5. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ

1.6. ΠΥΚΝΩΤΕΣ

• Χωρητικότητα πυκνωτή

• Είδη πυκνωτών

• Επίπεδος πυκνωτής

• Φυλλωτός πυκνωτής

• Μεταβλητός πυκνωτής

• Πυκνωτής χαρτιού

• Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές

• Σύνδεση πυκνωτών

1.7. ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

• Ενταση ηλεκτρικού ρεύματος

• Ηλεκτρική αντίσταση των σωμάτων

• Μεταβολή της αντίστασης με τη θερμοκρασία

• Ηλεκτρική αγωγιμότητα

• Ειδική αγωγιμότητα

• Νόμος του OHM (Ωμ)

• Διακλαδώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος

• Κόμβος

• Κλάδος

• Βρόχος

• Σύνδεση καταναλωτών σε σειρά

• Παράλληλη σύνδεση καταναλωτών

• Μικτή σύνδεση καταναλωτών

• Σύνδεση πηγών σε σειρά

• Πτώση τάσης στους αγωγούς

• Ρυθμιστικές αντιστάσεις

1.8. ΘΕΡΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• Νόμος του Joule

• Εφαρμογές φαινομένου Joule

• Βραχυκύκλωμα

1.9. ΙΣΧΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• Μονάδες της ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας

• Βαθμός απόδοσης μηχανήματος

1.10. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

• Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου ρευματοφόρου αγωγού

• Μαγνητικό πεδίο πηνίου

• Μαγνητική επαγωγή

• Μαγνητική ροή

• Διάρευμα

• Ενταση μαγνητικού πεδίου

• Μαγνητικά υλικά

1.11. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

• Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή

• Αυτεπαγωγή

1.12.ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

• Περίοδος

• Συχνότητα

• Γωνιακή ταχύτητα

• Ισχύς εναλλασσόμενου ρεύματος

1.13.ΟΡΓΑΝΑ- ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

• Αμπερόμετρα

• Βολτόμετρα

• Συχνόμετρα

• Βαττομετρικοί μετρητές

• Επαγωγικοί μετρητές

• Πολύμετρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

2.1. ΕΙΣΆΓΩΓΗ

2.2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΔΥΝΑΜΟ)

2.3. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.4. ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.5. ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.6. ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.7. ΑΠΑΠΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΙΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2.8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

2.9. ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΩΝ

2.10.ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ, ALTERNATOR)

2.11 .ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.12.ΣΤΑΤΗΣ

2.13.ΔΡΟΜΕΑΣ

2.14.ΨΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ

2.15. ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

2.16.ΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ

2.17.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ

2.18. ΒΛΑΒΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

3.2. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣΤΑΣΗΣ

3.3. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

3.4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ

3.5. ΜΙΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

3.6. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

3.7. ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

3.8. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟ

3.9. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ

3.10.ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ

3.11 .ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

3.12. ΒΛΑΒΕΣ

3.13.ΑΥ/ΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

3.14.ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

• Δίοδος Ζένερ (Zener)

• Αντιστάσεις και πυκνωτές

• Διαιρέτες τάσης

3.15. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΜΕ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4.3. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4.4. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4.5. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4.6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

4.7. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

• Απλοί φορτιστές

• Ταχυφορτιοτές

• Φόρτιση με σταθερό ρεύμα

• Φόρτιση με σταθερή τάση

4.8. ΤΥΠΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

• Ξηρές αφόρτιστες

• Υγρές φορτισμένες

• Ξηρές φορτισμένες

4.9. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

4.10.ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

4.11.ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

4.12.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

4.13. ΒΛΑΒΕΣ

• Υπερφόρτιση

• Χαλάρωση του ενεργού υλικού

• Βραχυκύκλωμα

• Θειϊκωση

• Ειδικό βάρος ηλεκτρολύτη

• Υπερχείλιση ηλεκτρολύτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

5.2. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΖΑΣ

5.3. ΜΕΡΗ ΜΙΖΑΣ

• Ηλεκτροκινητήρας

• Στάτης

• Δρομέας

• Μηχανισμός έμπλεξης κινητήρα

• Διακόπτης ιοχύος

• Πέδη

5.4. ΤΥΠΟΙ ΜΙΖΩΝ

5.5. ΜΙΖΑ ΜΕ ΠΛΩΤΟ ΠΙΝΙΟΝ

5.6. ΜΙΖΑ ΜΕΣΟΥ ΤΥΠΟΥ

5.7. MIZABENDIX

5.8. ΜΙΖΑ ΜΕ ΠΛΩΤΟ ΔΡΟΜΕΑ

5.9. ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΙΖΑΣ

5.10.ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Χωρίς φορτίο

• Με φορτίο

5.11.ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΙΖΩΝ

5.12.ΜΕΤΑΛΛΑΚΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

6.1. ΓΕΝΙΚΑ

6.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

• Βαθμός συμπίεοης

• Βαθμός οκτανίου

• Κανονική καύση

• Προανάφλεξη

• Αυτανάφλεξη

• Κρουστική καύση (πειράκια)

6.3. ΜΠΟΥΖΙ (ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ, ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑΣ)

• Θερμική αγωγιμότητα μπουζί

• Αντιπαρασιτικά μπουζί

6.4. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

• Τύποι πολλαπλασιαστών

6.5. ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ (ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΙΤΕΡ)

• Καπάκι

• Ράσυλο (σφύρα)

• Κορμός

6.6. ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

• Φυγοκεντρικός ρυθμιστής

• Ρυθμιστής υποπίεσης ή κενού

• Τάση πολλαπλασιαστή

6.7. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

• Πλεονεκτήματα ηλεκτρονικών αναφλέξεων

6.8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΝ

• Επαγωγική ηλεκτρονική ανάφλεξη με τρανζίστορ

• Ηλεκτρονική επαγωγική ανάφλεξη με πλατίνες

• Ηλεκτρονική επαγωγική ανάφλεξη χωρίς πλατίνες

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη με γεννήτρια παλμών επαγωγικού τύπου

• Ηλεκτρονική ανάφλεξη με γεννήτρια παλμών τύπου Hall

• Χωρητική ηλεκτρονική ανάφλεξη

• Αλλα συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης

6.9. ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

6.10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

• Ρυθμιστής στατικού αβάνς

• Ρύθμιση γωνίας προπορίας με στροβοσκοπική μέθοδο

6.11 .ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΓΉΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΙ

• Ελεγχος πολλαπλασιαστή

• Ελεγχος διανομέα

• Ρύθμιση πλατινών

• Ελεγχος πυκνωτή

• Ελεγχος καλωδίων υψηλής τάσης

• Ελεγχος μπουζί

• Ρύθμιση και έλεγχος καυσαερίων

• Ηλεκτρονική διαγνωστική μονάδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΜΕ ΜΑΝΙΑΤΟ

7.1. ΓΕΝΙΚΑ

7.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7.3. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

8.1. ΓΕΝΙΚΑ

8.2. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

• Προθερμαντήρας σύνδεσης σε σειρά

• Προθερμαντήρας παράλληλης σύνδεσης

8.3. ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑ

8.4. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΛΑΒΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

9.1. ΓΕΝΙΚΑ

9.2. ΛΥΧΝΙΕΣ

9.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

9.4. ΦΑΝΑΡΙΑ SEALED BEAM

9.5. ΦΩΤΑΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣΜΕΑΣΥΜΕΤΡΗΔΕΣΜΗ

9.6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΩΝ ΦΩΤΩΝ

9.7. ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤΑ

• Δείκτες κατεύθυνσης (φλας)

9.8. ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

• Μηχανικοί διακόπτες

• Ηλεκτρομαγνητικοί διακόπτες (ρελέ)

• Υδραυλικοί και πεπιεσμένου αέρα

• Θερμικοί διακόπτες

9.9. ΒΛΑΒΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

10.1 ΗΧΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

• Κλάξον

• Τενόρος

• Αεροτενόρος

10.2.ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ

10.3.ΠΛΥΣΤΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

10.4.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ (ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ)

10.5.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

10.6.ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΖΑΜΙΑ

10.7. ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ

10.8.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

10.9.ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

10.10.ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

10.11.ΘΕΡΜΑΝΣΗ

10.12.ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

11.1.ΓΕΝΙΚΑ

11.2.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ, ΚΟΝΤΕΡ)

11.3.ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ

11.4.ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

11.5.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

11.6.ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

11.7.ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ

11.8. ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

12.1.ΓΕΝΙΚΑ

12.2.ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

12.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

12.4.ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

12.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

12.6.ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

• Αυτόνομο τηλεχειριζόμενο σύστημα με ηλεκτρική μανδάλωση θυρών

• Αντικλεπτικό της ELSER

• Εγκατάσταση ραδιοκασετόφωνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

14.1. ΓΕΝΙΚΑ

14.2.ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

15.1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ανάφλεξης

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου

15.2.ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υβριδικά αυτοκίνητα

15.3. ΗΛΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ