ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

11. ΓΕΝΙΚΑ

1.2. ΕΙΔΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

1.2.1. Σχήμα βασικής κατασκευαστικής μονάδας

1.2.2. Επανάληψη βασικής κατασκευαστικής μονάδας

1.2.3. Διαστάσεις βασικής κατασκευαστικής μονάδας

1.2.4. Υλικά σκελετού

1.2.5. Υλικά κάλυψης

1.2.6. Σύστημα εξαερισμού

1.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.3.1. Επιλογή θερμοκηπίου

1.3.2. Εγκατάσταση θερμοκηπίου

1.3.3. Θεμελίωση θερμοκηπίου

1.3.4. Σκελετός θερμοκηπίου

1.3.5. Φορτία θερμοκηπίου

1.3.6. Υπολογισμός αντοχής

1.4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1.4.1. Φυσικές ιδιότητες υλικών σκελετού

1.4.2. Φυσικές ιδιότητες υλικών κάλυψης

1.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1.5.1. Γενικά

1.5.2. Ακτινοβολία

1.5.3. Θερμοκρασία

1.5.4. Υγρασία

1.5.5. Διοξείδιο του άνσρακα

1.6. ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

1.7. ΘΕΡΜΑΝΣΗ

1.7.1. Γενικά

1.7.2. Τοπικά συστήματα θέρμανσης

1.7.3. Κεντρικά συστήματα θέρμανσης με ατμό ή νερό υψnλής θερμοκρασίας

1.7.4. Κεντρικά συστήματα θέρμανσης με νερό χαμηλής θερμοκρασίας

1.7.5. Συστήματα θέρμανσης με ήπιες μορφές ενέργειας

1.7.6. Καύσιμα

1.8. ΑΕΡΙΣΜΟΣ

1.8.1. Γενικά

1.8.2. Ανάδευση αέρα

1.8.3. Εξαερισμός

1.9. ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ

1.10. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1.11. ΑΡΔΕΥΣΗ

1.11.1. Γενικά

1.11.2. Συστήματα άρδευσης

1.11.3. Ποιότητα νερού

1.12. ΛΙΠΑΝΣΗ

1.13. ΑΠΟΑΥΜΑΝΣΗ

1.14. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ

1.15. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ

1.16. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

1.17. ΠΟΑΛΑΠΑΑΣΙΑΣΜΟΣ

1.18. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.19. ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.20. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΤΛΙΕΣ - ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ

2.2. ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΙΩΝ

2.2.1. Εμβολοφόρες παλινδρομικές αντλίες

2.2.2. Περιστροφικές αντλίες

2.2.3. Ειδικές αντλίες

2.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΒΟΑΟΦΟΡΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΙΩΝ

2.4. ΕΑΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΙΩΝ

2.5. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΤΑΙΑ

2.5.1. Γενικά

2.5.2. Yψος αναρρόφησης φυγοκεντρικής αντλίας

2.5.3. Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες

2.5.4. Ειδική ταχύτητα φυγοκεντρικών αντλιών

2.5.5. Χαρακτηριστικές καμπύλες φυγοκεντρικών αντλιών

2.5.6. Αντληση ιξωδών υγρών με φυγοκεντρική αντλία

2.6. ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ

2.7. ΥΨΟΣ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

2.8. ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

2.9. ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

2.10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΛΙΩΝ

2.11. ΙΣΧΥΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

2.12. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

2.13. ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ

2.14. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

2.15. ΥΔΡΕΥΣΗ

2.16. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

2.16.1. Γενικά

2.16.2. Σωληνώσεις γεωτρήσεων

2.16.3. Φίλτρα και χαλίκωμα γεωτρήσεων

2.16.4. Αντλίες γεωτρήσεων

2.17. ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

2.17.1. Γενικά

2.17.2. Ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό

2.17.3. Επιφανειακή άρδευση

2.17.4. Αρδευση με τεχνητή βροχή

2.17.5. Αρδευση με σταγόνες

2.17.6. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων άρδευσης

2.17.7. Συμπεράσματα

2.18. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Βασικές αρχές, τύποι και διαγράμματα της υδραυλικής (υδροστατική, υδροδυναμική, πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο)

Β. Πίνακες μηνιαίας κατανάλωσης νερού για διάφορες καλλιέργειες

Γ. Πίνακες μετατροπής μονάδων

3. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

3.2. ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

3.2.1. Μονοαξονικοί Ελκυστήρες ή Μοτοκαλλιεργητές

3.2.2. Διαξονικοί Ελκυστήρες ή Τρακτέρ

3.3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

3.3.1. Αροτρα

3.3.2. Περιστροφικά άροτρα (Φρέζες)

3.3.3. Καλλιεργητές

3.3.4. Σβάρνες

3.3.5. Κύλινδροι

3.4. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΠΟΡΑΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

3.4.1. Μηχανήματα σποράς

3.4.2. Φυτευτικές μηχανές

3.4.3. Μηχανές λίπανσης

3.5. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΩΝ

3.5.1. Μηχανήματα αραιώματος

3.5.2. Μηχανήματα σκαλίσματος

3.5.3. Αυλακωτήρες

3.5.4. Ψεκαστικά μηχανήματα

3.6. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

3.7. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ

3.7.1. Εργαλεία καλλιεργητικών εργασιών

3.7.2. Ψαλίδια και πριόνια κλαδέματος

3.7.3. Αλυσοπρίονα

3.7.4. Θαμνοκοπτικά - Χορτοκοπτικά μηχανήματα

3.7.5. Χλοοκοπτικά μηχανήματα

3.8. ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

3.9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.9.1. Μονοαξονικοί Ελκυστήρες ή Μοτοκαλλιεργητές

3.9.2. Διαξονικοί Ελκυστήρες ή Τρακτέρ

3.9.3. Αυτοκινούμενη χορτοκοπτική μηχανή με παλινδρομικό μαχαίρι

3.9.4. Αλυσοπρίονο

3.9.5. Χορτοκοπτικό μηχάνημα

4. ΣΦΑΓΕΙΑ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

4.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ

4.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

5. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

5.2. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

5.3. ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

5.4. ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΣΜΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5.5.1 Γενικά

5.5.2. Υπολογισμός αερισμού και τεχνητής θέρμανσης

5.5.3. Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας

5.5.4. Απόβλητα

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΥΝΕΛΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

6.1 ΦΥΛΕΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

6.2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

6.2.1. Οργασμός και επίβαση

6.2.2. Εγκυμοσύνη

6.2.3. Τοκετός

6.2.4. Απογαλακτισμός

6.2.5. Προγραμματισμός τοκετών

6.3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

6.4. ΥΓΙΕΙΝΗ

6.5. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

6.6. ΕΜΠΟΡΙΑ

6.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.7.1. Συνθήκες περιβάλλοντος

6.7.2. Κουνελόκλουβες

6.7.3. Κουνελοθάλαμοι

6.7.4. Αποθήκη ζωοτροφών και εργαλείων

6.7.5. Υδατοδεξαμενή

6.7.6. Κοπρόλακκος

6.7.7. Παρασκευαστήριο τροφών - Σφαγείο - Ψυγείο

6.7.8. Υπόλοιπος εξοπλισμός

6.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

6.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6.10. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΥΝΕΑΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

7.1. ΦΥΛΕΣ ΧΟΙΡΩΝ

7.2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

7.2.1. Οργασμός και επίβαση

7.2.2. Εγκυμοσύνη

7.2.3. Τοκετός

7.2.4. Απογαλακτισμός

7.2.5. Προβλήματα στην αναπαραγωγή

7.3. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

7.4. ΥΓΙΕΙΝΗ

7.5. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

7.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

7.6.1. Διαχείριση κάπρου

7.6.2. Διαχείριση ξηρών χοιρομητέρων

7.6.3. Είδη τοκετών

7.6.4. Διαχείριση χοιρομητέρων σε εγκυμοσύνη

7.6.5. Διαχείριση χοιρομητέρων και χοιριδίων στον τοκετό

7.6.6. Διαχείρηση χοιρομητέρων κατά τον θηλασμό

7.6.7. Διαχείρηση θηλαζόντων χοιριδίων

7.6.8. Διαχείριση παχυνόμενων χοίρων

7.7. ΕΜΠΟΡΙΑ

7.8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7.8.1. Ζωοτεχνικά δεδομένα

7.8.2. Συνθήκες περιβάλλοντος

7.8.3. Κατασκευαστικές αρχές

7.8.4. Είδη και συστήματα κτιρίων

7.8.5. Κτιριακές κατασκευές

7.8.6. Εξοπλισμός

7.9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7.10. ΣΥΜΠΕΡΑΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7.11. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

7.11.1. Χοιροτροφείο αναπαραγωγής και πάχυνσης

7.11.2. Χοιροτροφείο πάχυνσης

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

8.1. ΓΕΝΙΚΑ

8.2. ΦΥΛΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ

8.2.1. Φυλές προβάτων

8.2.2. Φυλές αιγών

8.3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

8.3.1. Οργασμός

8.3.2. Επίδοση

8.3.3. Τεχνητή σπερματέγχυση

8.3.4. Εγκυμοσύνη

8.3.5. Τοκετός

8.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ

8.4.1. Περιποιήσεις

8.4.2. Θηλασμός και απογαλακτισμός

8.5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

8.6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ

8.7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

8.8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

8.9. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΟΤΡΙΧΑΣ

8.10. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

8.11. ΕΜΠΟΡΙΑ

8.12. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.12.1. Συνθήκες περιβάλλοντος

8.12.2. Κτιριακές εγκαταστάσεις

8.12.3. Κτιριακές κατασκευές

8.12.4. Εξοπλισμός

8.13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

8.14. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

8.14.1. Προβατοτροφείο αναπαραγωγής και πάχυνσης

8.14.2. Προβατοτροφείο πάχυνσης

9. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

9.1. ΓΕΝΙΚΑ

9.2. ΦΥΛΕΣ ΒΟΕΙΔΩΝ

9.3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

9.3.1. Οργασμός

9.3.2. Επίδοση

9.3.3. Τεχνητή σπερματέγχυση

9.3.4. Εγκυμοσύνη

9.3.5. Τοκετός

9.4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ

9.4.1. Περιποιήσεις

9.4.2. Θηλασμός και απογαλακτισμός

9.5. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

9.6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ

9.7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ

9.8. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

9.9. ΕΜΠΟΡΙΑ

9.10. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

9.10.1. Συνθήκες περιβάλλοντος

9.10.2. Κτιριακές εγκαταστάσεις

9.10.3. Περιορισμένος σταυλισμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μεικτής παραγωγής

9.10.4. Ελεύθερος σταυλισμός αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και μεικτής παραγωγής

9.10.5. Σταυλισμός αγελάδων κρεατοπαραγωγής

9.10.6. Σταυλισμός μοσχαριών γαλακτοπαραγωγής

9.10.7. Σταυλισμός μοσχαριών κρεατοπαραγωγής

9.10.8. Βοηθητικές εγκαταστάσεις

9.10.9. Εξοπλισμός

9.11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΠΠΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

10.1. ΦΥΛΕΣ ΙΠΠΩΝ

10.2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10.2.1. Σώμα

10.2.2. Χρωματισμός

10.2.3. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

10.2.4. Διάπλαση

10.2.5. Οπλή

10.2.6. Ηλικία

10.2.7. Βηματισμός

10.3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

10.3.1. Ενήβωση και ηλικία αναπαραγωγής

10.3.2. Γεννητικός κύκλος

10.3.3. Επίβαση

10.3.4. Τεχνητή σπερματέγχυση

10.3.5. Εγκυμοσύνη

10.3.6. Τοκετός

10.3.7. Περιποίηση μετά τον τοκετό

10.4. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

10.5. ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

10.5.1. Καθημερινή

10.5.2. Περιοδική

10.6. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

10.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10.7.1. Κτιριακές εγκαταστάσεις

10.7.2. Εξοπλισμός

10.7.3. Λιβάδια

10.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

11.1. ΕΙΔΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

11.2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

11.2.1. Σώμα και κέλυφος

11.2.2. Αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα

11.2.3. Κυκλοφορικό σύστημα, αισθήσεις, κίνηση

11.2.4. Αναπαραγωγή

11.2.5. Διάπαυση, λήθαργος

11.3. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΕΧΘΡΟΙ

11.4. ΕΙΔΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΩΝ

11.5. ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΧΥΝΣΗΣ

11.5.1. Οργάνωση

11.5.2. Διαχείριση

11.6. ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

11.6.1. Οργάνωση

11.6.2. Διαχείριση

11.7. ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

11.7.1. Οργάνωση

11.7.2. Διαχείριση

11.8. ΜΙΚΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

11.8.1. Οργάνωση

11.8.2. Διαχείριση

11.9. ΕΜΠΟΡΙΑ

11.10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

12.1. ΓΕΝΙΚΑ

12.2. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

12.3. ΥΓΙΕΙΝΗ

12.4. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

12.5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

12.5.1. Γενικά

12.5.2. Χειρισμός στρουθοκαμήλων

12.5.3. Μεταχείριση αυγών

12.5.4. Μέγεδος ομάδων

12.6. ΕΜΠΟΡΙΑ

12.7. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.7.1. Συνθήκες περιβάλλοντος

12.7.2. Κτιριακές εγκαταστάσεις

12.7.3. Εξοπλισμός

12.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

13.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

13.2. ΓΕΝΙΚΑ

13.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ

13.3.1. Μορφολογία

13.3.2. Αισθητήρια όργανα

13.3.3. Αναπαραγωγή

13.3.4. Ηλικία

13.3.5. Διατροφή

13.4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

13.5. ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

13.6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

13.6.1. Γενικά

13.6.2. Επιλογή οργανισμού

13.6.3. Μέγεθος μονάδας

13.6.4. Οργάνωση μονάδας

13.7. ΦΥΣΙΚΕΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ

13.8. ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ

13.8.1. Γενικά

13.8.2. Εκλογή περιοχής

13.8.3. Σχήμα και μέγεθος υδατοσυλλογών

13.8.4. Διάταξη και αριθμός υδατοσυλλογών

13.8.5. Εκσκαφή

13.8.6. Σύστημα παραλαβής του νερού

13.8.7. Σύστημα αποχέτευσης του νερού

13.8.8. Κατασκευή τοιχωμάτων και στεγανοποίηση πυθμένα

13.8.9. Προετοιμασία

13.8.10. Διαχείριση

13.9. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

13.9.1. Γενικά

13.9.2. Είδη δεξαμενών

13.10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

13.10.1. Γενικά

13.10.2. Πλωτοί κλωβοί

13.10.3. Κλωβοί πυθμένα

13.10.4. Ιχθυομάνδρες

13.10.5. Διβάρια

13.11. ΑΝΤΛΙΕΣ

13.12. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

1312.1. Σιφώνια

13.12.2. Σωλήνες

13.13. ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ

13.13.1. Γενικά

13.13.2. Αεριστήρες βαρύτητας

13.13.3. Αεριστήρες επιφάνειας

13.13.4. Αεριστήρες διάχυσης

13.13.5. Αεριστήρες τουρμπίνας

13.14. ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

13.14.1. Γενικά

13.14.2. Συντήρηση και γεννητική ωρίμανση γεννητόρων

13.14.3. Γονιμοποίηση αυγών

13.14.4. Επώαση και εκκόλαψη αυγών

13.14.5. Ανάθρεψη λεκιθοφόρων ιχθυδίων και νεαρών ψαριών

13.15. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.15.1. Μηχανήματα κατασκευής και λειτουργίας ημιεκτατικών και ημιεντατικών συστημάτων εκτροφής

13.15.2. Μηχανήματα κατασκευής και λειτουργίας εντατικών συστημάτων εκτροφής

13.15.3. Τροχοφόρα οχήματα

13.15.4. Παρασκευαστήριο συμπήκτων

1315.5. Συσκευές μεταφοράς ζωντανών ψαριών

13.15.6. Συσκευές αλιείας

13.15.7. Συσκευές διαλογής μεγεθών

13.15.8. Συσκευές διανομής τροφής

13.15.9. Συσκευές αποστείρωσης και αλλαγής θερμοκρασίας του νερού

13.15.10. Εργαστηριακός εξοπλισμός

13.15.11. Διάφορες συσκευές και συστήματα

13.15.12. Εργαλεία και ανταλλακτικά

13.16. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ