4Μ-ΚΕΝΑΚ

Πακέτα / Προγράμματα Τιμή (€)Αγορά
1. ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΕΝΑΚ900.00 eshop
2. ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΑΚ 400.00 eshop
3. Σχεδιαστικός Πυρήνας ΚΕΝΑΚ475.00 eshop
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΑΚ (2+3)700.00 eshop
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΚΕΝΑΚ (1+3)1200.00 eshop